images/fade/fade1.jpg

Beste HCC-lid,

Het is inmiddels wel bij iedereen duidelijk dat het een andere tijd is, waardoor ook wij er niet aan ontkomen, in elk geval tot 1 januari geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. 

Als alternatief daarvoor hebben we het idee opgepakt digitale bijeenkomsten te organiseren. 

online Foto bewerken met Darktable

360 graden panorama foto hcc fr

 

leesmeer

HCC!kennisdag in Houten gaat niet door

Zoals bekend gaat de situatie rondom het Covid-19-virus in Nederland steeds verder achteruit. Uiteraard maken wij ons hier ook zorgen over. De aangekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van de regering afgelopen maandagavond heeft na ampele overwegingen de doorslag gegeven.
Wij willen graag de HCC!kennisdag organiseren, maar helaas is de stand van zaken sterk gewijzigd. Er wordt een dringend advies gedaan aan de Nederlandse bevolking om risicovolle plaatsen (waaronder beurzen) waar mogelijk te ontlopen. Ook wordt dringend geadviseerd het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Hierdoor hebben wij helaas moeten besluiten om de Kennisdag van 10 oktober aanstaande definitief niet door te laten gaan.

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze vrijwilligers, maar ook voor onze bezoekers. Wij kunnen en willen het risico niet nemen dat zij gezondheidsrisico’s lopen.
Blijf gezond en respecteer de regelgeving van de (lokale) overheid!
Wij hopen dat dit een kort hoogtepunt van deze crisis is, en dat we op korte termijn toch nog in de gelegenheid zijn jullie te kunnen verwelkomen.
________________________________________

Namens de projectgroep van de HCC!kennisdag hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Laura Eickhoff
Coördinator Verenigingszaken

Welkom bij HCC!Fryslân

HCC!fryslân organiseert bijeenkomsten op diverse locaties. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen en presentaties gehouden over actuele onderwerpen en thema's. In principe is iedereen van harte uitgenodigd een bijeenkomst bij te wonen in Leeuwarden en Heerenveen en nu ook in Tjalleberd.
 

Hcc! Fryslan 10 jaar Heerenveen

Hcc! Fryslan al tien jaar actief in Heerenveen en Tjalleberd. Een jubileum. Wij zijn blij met de mensen die dit mogelijk maakten, Vrijwilligers die toch elke maand de schouders er onder zetten een avond te vullen met wisselende programma’s.  In 2009 zijn bestuursleden van de Hcc!Fryslan uit Leeuwarden naar Heerenveen getogen en hebben een open avond georganiseerd, met de achterliggende gedachte ook i Heerenveen ledenavonden te organiseren. Dat heeft tot resultaat gehad dat er nu in Heerenveen een florerende Joomla gebruikersgroep draait, www.Joomlaheerenveen.nl en https://fryslan.hcc.nl/  Hcc!Fryslan in Tjalleberd de ledenavonden worden georganiseerd, met wisselende thema avonden.

 

Samenwerkende HCC! Regio's

             
 
 

De 5 noordelijke regio's van HCC! werken samen aan het aanbod van activiteiten voor iedereen, die de bijeenkomsten van HCC! wil bezoeken.

Wilt u weten, wat deze regio's doen en op welke locaties?

Klik dan op één van de logo's, bekijk de website en kies een locatie uit om eens te bezoeken.

U kunt zich als lid van HCC! ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van de Nieuwsbrieven van deze regio's.

Dat doet u via mijn HCC/Nieuwsbrieven.