images/fade/fade1.jpg


HCC!fryslân organiseert bijeenkomsten op diverse locaties. Tijdens deze bijeenkomsten worden er regelmatig lezingen en presentaties gehouden over actuele onderwerpen en thema's. In principe is iedereen van harte uitgenodigd een bijeenkomst bij te wonen in Leeuwarden en Heerenveen en nu ook in Tjalleberd.

Onze passie

Onze passie
Wij willen mensen helpen met het vergroten van hun digitale kennis en zodoende hun enthousiasme voor de digitale wereld.