Er verandert wat in de agenda opzet.

Vanaf februari 2023 hebben we online presentatie dit altijd onder voorbehoud. Er moet wel een beschikbare presentatie zijn.
Deze is dan op de eerste maandag van der maand.

HCC!noord koffie uurtje is vanaf januari op de vierde woensdag in de maand.

Werkgroep Joomla Heerenveen is vanaf januari op de derde maandag van de maand. Joomla Heerenveen verhuisd van Heerenveen naar Tjalleberd.

Flightsimulator Leeuwarden is als vanouds nog steeds op de derde maandag in Leeuwarden.

Joomla Heerenveen biedt vanaf februari, elke tweede maandag van de maand, tot en met juni een updateservice aan.

Deze updateservice is bedoeld voor alle Joomla gebruikers die het niet alleen aandurven om de update uit te voeren.Deze service is gratis voor HCC leden, voor niet HCC leden vragen wij een eigen bijdrage van 5 euro.

Tijdens thema-avonden en werkgroep avonden is het migreren van een Joomla 3 website naar Joomla 4 meerdere keren aan bod gekomen (en ook meerdere keren niet gelukt). Het migreren van een Joomla 3 website naar Joomla 4 website kan een lastige klus blijken; dit is (mede) afhankelijk van de gebruikte template, de gebruikte extensies en PHP versie afhankelijkheden.

Maandag 13 februari laten we jullie zien wat er nodig is om een website veilig te gaan updaten. Op deze avond wordt stap voor stap uitleg gegeven hoe dit in zijn werk gaat.

Ook gaan we klassikaal een Pre-Update Check uitvoeren; zorg dat je de inloggegevens voor de Backend van de te checken website beschikbaar hebt op 13 februari.

meer

 

Woensdag 22 februari 2023 van 20:00 tot 21:00 uur.

 koffie noord

Voor deelname aan de Digitale koffie-uurtje HCC!Noord is het volgende URL aangemaakt.
https://wij.hcc.nl/hccnoord-koffieuurtje
leesmeer

Samenwerken geeft meer hobbyplezier.

De noordelijke regio’s Fryslân, Groningen, Zuid-Drenthe zoeken al een aantal jaren naar meer samenwerking.

Het ontbreken van de mogelijkheid om op locatie bij elkaar te komen en daardoor ook geen fysieke presentaties te kunnen geven, heeft een nieuwe weg naar online-bijeenkomsten en online-presentaties geopend.

leesmeer