fade3

Workshop grafieken in Python.

Op maandagavond 14 januari gaan we verder met de Raspberry Pi workshops. We gaan aan de slag met grafieken. In kranten en tijdschriften worden artikelen vaak geïllustreerd met grafieken en diagrammen. Een grafiek geeft inzicht in trends en het verloop van processen.
Nog nooit in de geschiedenis is er zoveel data verzameld en beschikbaar gekomen als in de huidige tijd. Facebook, Google, Twitter en straks ook WhatsApp verzamelen grote hoeveelheden data. Die data wordt geanalyseerd en aan derden beschikbaar gesteld. Python speelt een steeds belangrijkere rol in data analyse. Die snelle groei wordt veroorzaakt doordat wetenschappers ontdekt hebben dat Python met zijn mathematische modules Numpy en Scipy een fantastische taal is voor analyse.
Wij gaan een voorzichtig en niet al te moeilijk begin maken met data analyse.
De eerste avond gaan we aan de slag met lists en de Numpy module.
Een goede kennis van data opslaan en manipuleren in lists is een voorwaarde om met
de grafische module Matplotlib te kunnen werken.
Deze avond kun je de experimenten ook gewoon op je PC uitvoeren. Voorwaarde is wel dat je de Numpy module in python geïnstalleerd hebt.
De tweede avond in februari gaan we dan aan de slag met Matplotlib.
Graag tot ziens op maandag 14 januari in Tjalleberd, Ab Schuurhuis.

We nodigen iedereen uit die geinteresseerd is in computergebruik of die samen met anderen zijn/haar kennis wil verbreden van harte uit vrijblijvend deze avond te bezoeken.

Dus neem de laptop mee, er is elektriciteit en Wi-Fi.

Klik hier  voor Agenda en informatie over de clubavond in Tjalleberd.

Tjallererd kaart

locatie: MFA. Aengwirden

Adres: Sportveld By de Fjilden, It Hiem 3, 8458 CA Tjalleberd van 19:30 tot 22:00 uur.