fade3

Workshop werken met RPi Matplotlib.

Maandag 11 februari gaan we weer aan de slag met de Raspberry Pi. Het onderwerp is grafieken maken met Matplotlib. Matplotlib is een module waarmee verschillende soorten grafieken gemaakt kunnen worden. We gaan stap voor stap door de opbouw van een grafiek. Als voorbereiding hebben we in januari gestoeid met databestanden. De kennis hiermee opgedaan gaan we benutten in de workshop Matplotlib. De workshop is deels uit te voeren op je laptop, maar beter is het dat te doen op je Raspberry Pi. We gaan door een reeks korte programma’s waarbij de complexiteit steeds verder toeneemt.
Aan het eind volgt een demonstratie met een temperatuur meting over een bepaald tijdvak.
Controleer als voorbereiding op de workshop of Matplotlib op je laptop en Raspberry Pi geïnstalleerd is. Mocht dat nog niet het geval zijn, open dan de terminal en voer de volgende commando’s uit:

sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-matplotlib

Als alles goed gaat moeten matplotlib en numpy dan geïnstalleerd zijn.

Tot ziens op maandag 11 februari, Ab Schuurhuis.

We nodigen iedereen uit die geinteresseerd is in computergebruik of die samen met anderen zijn/haar kennis wil verbreden van harte uit vrijblijvend deze avond te bezoeken.

Dus neem de laptop mee, er is elektriciteit en Wi-Fi.

Klik hier  voor Agenda en informatie over de clubavond in Tjalleberd.

Tjallererd kaart

locatie: MFA. Aengwirden

Adres: Sportveld By de Fjilden, It Hiem 3, 8458 CA Tjalleberd van 19:30 tot 22:00 uur.