fade2

Bijeenkomsten gebruikersgroep HCC Joomla! Heerenveen

Thema-avonden

Iedere eerste dinsdag van de maand organiseren we een thema-avond met interessante onderwerpen over Joomla. In de vorige seizoenen hebben we, naast sprekers uit onze eigen gebruikersgroep, een aantal gastsprekers vanuit de JoomlaCommunity mogen begroeten. Ook het komende seizoen nodigen we een aantal aansprekende gastsprekers uit.
Informatie over de onderwerpen van de thema-avonden verschijnt op onze website.
Ook Dr Joomla is meestal aanwezig: uw hulp bij uw Joomla vragen en problemen.

Werkgroepen

Binnen de gebruikersgroep HCC Joomla! Heerenveen draaien twee werkgroepen, ieder met eigen programma en activiteiten. De Joomlawerkgroep en de Templatewerkgroep komen beide op de derde dinsdag van de maand bijeen.

Joomlawerkgroep
De Joomlawerkgroep werkt onder leiding van Eric Beernink, Roel Tiemersma en Theo Wildervank. Het startpunt is ervaring met tenminste de basis van Joomla.

Templatewerkgroep
De Templategroep werkt onder aanvoering van Benno Stulemeijer. Redelijke kennis van HTML5 en CSS3 is nodig.

Alleen leden die zich verbinden volledig mee te doen aan één van bovenstaande werkgroepen, zich willen verdiepen in de materie en ook zelf een inbreng willen leveren kunnen daarvan deel uit maken. Dit om de kwaliteit en de continuïteit van deze beide werkgroepen te garanderen. Tussentijdse instroom is in overleg onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Deelnemen aan het forum

Het forum is besloten. Aan het forum kunnen leden van de gebruikersgroep Joomla, werkgroepleden, cursisten en regelmatige bezoekers van de thema-bijeenkomsten van de gebruikersgroep deelnemen.

Plaats en data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavonden van 19.30-22.00 uur in zalencentrum Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen.

Kosten deelname

Deelnemen aan de thema-avonden
Voor HCC leden is deelnemen aan de thema-avonden gratis (eerste dinsdag van de maand, kosten worden betaald door de HCC). Niet leden betalen € 5,- als bijdrage in de kosten voor zaalhuur, apparatuur en internet. Voor de thema-avonden geldt dat iedereen per avond kan deel nemen. De bijdrage van € 5 wordt tijdens de avond geïnd als deze verschuldigd is.
Indien je van plan bent regelmatig thema-avonden te bezoeken en je bent geen HCC-lid is het al snel voordeliger om lid te worden van de HCC. Een jaarlidmaatschap HCC kost immers slechts € 37,85.

Deelnemen aan een werkgroep
Je kunt alleen deelnemen aan een werkgroep als je je verbindt voor het gehele seizoen. De kosten voor het deelnemen aan een van de werkgroepen voor het seizoen 2017-2018 bedragen € 45,-. Instromen gedurende het seizoen is onder voorwaarden mogelijk.

Interesse?

Heb je belangstelling voor onze activiteiten kom dan eens langs op de eerste dinsdag (thema-avond) of derde dinsdag (Joomlawerkgroep en Templatewerkgroep) van de maanden september tot en met mei van 19.30 – 22.00 uur in Zalencentrum Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen.