Agenda

Digitaal Koffie-uurtje van de Regio’s Groningen—Zuid Drenthe en Fryslân.
Donderdag, 15 December 2022, 20:00 - 21:00

koffie noord

meer

Voor deelname aan de Digitale koffie-uurtje HCC!Noord is het volgende URL aangemaakt. wij.hcc.nl/hccnoord-koffieuurtje