images/fade/fade1.jpg

Raspberry Pi Workshop Sensors.

In de laatste workshop gaan we sensors aansluiten en gebruiken in onze programma’s.
Aan bod komen een sensor waar een analoge waarde uitkomt zoals een LDR Light Dependent Resistor, uit/aan sensors zoals bijvoorbeeld een PIR Passive Infra Red sensor.
Verder hebben we dan nog een temperatuur sensor om temperaturen te meten en een camera. Dat is nog maar een fractie van het aantal sensors die gebruikt kunnen worden met de Raspberry Pi. Wil je in de workshop zelf ook temperaturen meten dan heb je de DS18B20 en een 4k7 weerstand nodig. Dit is sensor met een one wire interface. Deze sensor is voor ruim € 2,- te koop bij o.a. DomoticX. Een 8 megapixel camera voor de RPi kost € 30,00. Een LDR ca. €1,-
De onderwerpen zijn achtereenvolgens:

Schemersensor met daarop aangesloten een schakeling met een Solid State Relais.

Een bewegingssensor met ook daarop weer een Solid State Relais aangesloten.

Een DS18B20 temperatuur sensor met een programma waarin de actuele temperatuur vergeleken wordt met een streef temperatuur.

Een bewegingssensor die de camera inschakelt en het beeld toont op het scherm.

Vaak moet je voor sensors de output versterken of anderszins bewerken. Ook dat komt aan de orde.

Tot ziens op maandag 9 april in Tjallebert.

We nodigen iedereen uit die geinteresseerd is in computergebruik of die samen met anderen zijn/haar kennis wil verbreden van harte uit vrijblijvend deze avond te bezoeken.

Dus neem de laptop mee, er is elektriciteit en Wi-Fi.

Klik hier  voor Agenda en informatie over de clubavond in Tjalleberd.

Tjallererd kaart

locatie: MFA. Aengwirden

Adres: Sportveld By de Fjilden, It Hiem 3, 8458 CA Tjalleberd van 19:30 tot 22:00 uur.