images/fade/fade1.jpg

Tkinter workshop entrybox.

Maandag 12 februari gaan we verder met de workshop tkinter. We zullen dan experimenteren met de Entrybox. De entrybox is een widget waarin je in data kunt invoeren.
Natuurlijk is het de bedoeling dat je wat met die ingevoerde data doet.
De Entrybox heeft een groot aantal attributen, we zullen daar niet te diep op ingaan
want het moet natuurlijk wel leuk blijven. Maar het geeft je in elk geval een basis om verder te experimenteren.
Op deze avond komt ook het fenomeen conditionele test aan bod bij enkele van
de toepassingen.
De conditionele test is bijvoorbeeld belangrijk in regelsystemen. Denk daarbij aan
temperatuur, luchtvochtigheid en infrarood sensors. Bij alle regelsystemen meten we
een conditie en controleren of deze overeenkomt met de streefwaarde. Bij een
afwijking van de streefwaarde moet het systeem in actie komen.
De workshops die we tot nu toe hebben gevolgd hebben zijn de basis het maken van praktische toepassingen.
Bij de laatste workshop van dit seizoen in april gaan we ons nog bezig houden met
een temperatuursensor aan gesloten op het ”one wire” interface van Rpi.
Voorbeeld van een dergelijke sensor is de DS18B20, prijs ca. € 2,70 per stuk.

In het najaar plannen we weer een basiscursus RPi installeren en inrichten.
Verder een verkenning van de Python 3 programmeertaal. Tot zover de plannen.

Tot ziens op 12 februari.

Ab Schuurhuis.

We nodigen iedereen uit die geinteresseerd is in computergebruik of die samen met anderen zijn/haar kennis wil verbreden van harte uit vrijblijvend deze avond te bezoeken.

Dus neem de laptop mee, er is elektriciteit en Wi-Fi.

Klik hier  voor Agenda en informatie over de clubavond in Tjalleberd.

Tjallererd kaart

locatie: MFA. Aengwirden

Adres: Sportveld By de Fjilden, It Hiem 3, 8458 CA Tjalleberd van 19:30 tot 22:00 uur.