images/fade/fade1.jpg

Maandag 8 januari 2018 Workshop tkinter, processen regelen.

Bij de tweede tkinter workshop gaan we de helderheid van een lamp of LED en
het toerental van een ventilator regelen. Dat doen we met behulp van
Puls Width Modulatie (PWM). Bij PWM regelen we de gemiddelde waarde van een stuursignaal door de pulsbreedte van een periodiek uitgangssignaal te regelen.
De verhouding tussen pulsbreedte t.o.v.de lengte van de periode bepaalt de gemiddelde
waarde. De pulsbreedte regelen we met de Scale widget in een tkinter venster.
Omdat de scripts die we gaan gebruiken steeds langer worden kost het te veel tijd
om die tijdens de workshop over te typen. Er zal een usb stick beschikbaar zijn
waarop de scripts staan die we gebruiken. Je kunt deze overnemen en opslaan op je Raspberry Pi. Maak van tevoren al een map Workshop2 aan onder Documenten.
Ook kun je op de site van HCC Friesland een tekstbestand met de gebruikte scripts
downloaden, en is de presentatie beschikbaar.
Om volledig mee te kunnen doen heb je een Raspberry Pi 2B of 3 nodig, een
toetsenbord, muis en een display.
Als indicator op je output heb je een LED met een serieweerstand van 270 of 330 ohm
nodig.

 Pin 12 pin 22

Voor het programmeren gebruiken we bij voorkeur Python 3.6 en de Thonny IDE.

Tot ziens op 8 januari 2018, Ab Schuurhuis.

 

We nodigen iedereen uit die geinteresseerd is in computergebruik of die samen met anderen zijn/haar kennis wil verbreden van harte uit vrijblijvend deze avond te bezoeken.

Dus neem de laptop mee, er is elektriciteit en Wi-Fi.

Klik hier  voor Agenda en informatie over de clubavond in Tjalleberd.

Tjallererd kaart

locatie: MFA. Aengwirden

Adres: Sportveld By de Fjilden, It Hiem 3, 8458 CA Tjalleberd van 19:30 tot 22:00 uur.