online

video conference 100        video conference 100

Beste leden van de HCC

Het is inmiddels wel bij iedereen duidelijk dat het een andere tijd is, waardoor ook wij er niet aan ontkomen, in elk geval tot 1 januari geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. 

Als alternatief daarvoor hebben we het idee opgepakt digitale bijeenkomsten te organiseren. 

Onze eerste ledenbijeenkomst voor het seizoen 2020-2021 is 28 September. Deze avond willen we invullen met het onderwerp "introductie Arduino"

Waarom Arduino? Eerder hebben wij al eens Raspberry Pi behandeld. Een van de onderwerpen die tijdens een van de laatste avonden vorig seizoen naar voren zijn gebracht is Arduino. 

We zijn nu in de gelegenheid u een introductie cursus Arduino te geven.

7 september, drie weken voor de ledenavond sturen we u een mail over het onderwerp introductie Arduino. De pdf in deze mail bevat instructies voor het installeren en aankopen van Arduino materiaal en enkele proeven of oefeningen. De bedoeling is dat u hiermee aan de slag kunt gaan.

21 september krijgt u een mail met de uitnodiging voor het bijwonen van de digitale ledenavond.
Door deze mail te beantwoorden kunt u aangeven aan de introductie Arduino mee te willen doen.
U geeft in deze mail aan uw
emailadres
naam
lidnummer

Op de ledenavond worden de vragen over het onderwerp Arduino behandeld. Bij voldoende tijd kunnen ook andere vragen aan bod komen.

Het betreft hier een Digitale bijeenkomst. Het maximum aantal deelnemers is 20 (technische limiet).
Meld u zich aan dan krijgt u enkele dagen voor de ledenavond een mail met daarin een link naar de meeting.