Er verandert wat in de agenda opzet.

Vanaf februari 2023 hebben we online presentatie dit altijd onder voorbehoud. Er moet wel een beschikbare presentatie zijn.
Deze is dan op de eerste maandag van der maand.

HCC!noord koffie uurtje is vanaf januari op de vierde woensdag in de maand.

Werkgroep Joomla Heerenveen is vanaf januari op de derde maandag van de maand. Joomla Heerenveen verhuisd van Heerenveen naar Tjalleberd.

Flightsimulator Leeuwarden is als vanouds nog steeds op de derde maandag in Leeuwarden.