images/fade/fade1.jpg

Beste HCC-lid,

In verband met het indammen van het coronavirus en de strengere maatregelen, waaronder het verbod op samenkomsten tot 1 juni 2020, kan het bestuur van HCC!Fryslân alleen maar mededelen, dat hierdoor het seizoen 2019 - 2020 voor HCC!Fryslân vroegtijdig is geëindigd.
De gezondheid van leden en hun dierbaren komt op de eerste plaats.

Onder voorbehoud start het nieuwe seizoen 2020 - 2021 in september.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt dan ook  onder voorbehoud doorgeschoven naar september.

Doen zich tussentijds belangrijke ontwikkelingen voor, dan word je via de nieuwsbrief en de website van HCC!Fryslân hiervan op de hoogte gesteld.

HCC!Fryslân